Banner

ธุรกิจกลุ่มบรรจุภัณฑ์แก้วครบวงจร

บีจีซี (BGC) หรือ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้ว ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ บีจีซีจึงเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วทั้งหมด 5 แห่ง ดังนี้
 

โรงงาน กำลังการผลิต
(ตันต่อวัน)
จำนวนเตาหลอม ไลน์การผลิต
บริษัท ปทุมธานีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด 560 3 9
บริษัท บีจีซี กล๊าส โซลูชั่น จำกัด 735 2 5
บริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด 180 1 2
บริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จำกัด 1,620 4 14
บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด 400 1 5
รวม: 3,495 11 35
เข้าสู่เว็บไซต์ BGC