ธุรกิจกลุ่มบรรจุภัณฑ์อื่นๆ

บีจีพี (BGP) หรือบริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด ดำเนินการผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ อาทิ ฝาจีบ ฝาพลาสติก ขวดพลาสติก ลัง กล่องกระดาษลูกฟูก ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย โดยมีสาขา ดังนี้