ข่าวประชาสัมพันธ์

BGC มั่นใจธุรกิจแกร่ง ตั้งเป้าเติบโตจากธุรกิจใหม่

16 มิถุนายน 2563

ทิศทางการดำเนินธุรกิจ BGC ในปี 2563

ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพรอบด้าน 
ปรับแผนการผลิต (Supply) ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (Demand)
มองหาโอกาสในการเพิ่มการส่งออกให้กับลูกค้าที่มีอัตรากำไรดี
มองหาโอกาสควบรวมกิจการบรรจุภัณฑ์ที่ต่อยอดจากบรรจุภัณฑ์แก้ว และกิจการพลังงานทางเลือก

อ่านต่อ


กลับสู่หน้าหลัก