ที่อยู่และแผนที่บริษัท
 

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

47/1 หมู่ 2 ถนนรังสิต – นครนายก กม.7 ตำบลบึงยี่โถ
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 
โทรศัพท์ : +66 (0) 2834 7000 
โทรสาร : +66 (0) 2834 7021 
View Map

สำนักงานสาขา

ชั้น 38 อาคาร สิงห์ คอมเพล็กซ์ เลขที่ 1788 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
โทรศัพท์ : +66 (0) 2855 8900 
โทรสาร : +66 (0) 2855 8991 
View Map

  • ธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้ว
  • ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง
  • ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน
  • ธุรกิจกีฬาและอื่นๆ

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

47/1 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก กม.7 ตำบลบึงยี่โถ
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : +66 (0) 2834 7000 
โทรสาร : +66 (0) 2834 7021 
View Map

สำนักงานสาขา

ชั้น 38 อาคาร สิงห์ คอมเพล็กซ์ เลขที่ 1788 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ : +66 (0) 2855 8900 
โทรสาร : +66 (0) 2855 8991 
View Map

บรรจุภัณฑ์แก้ว

บริษัท ปทุมธานีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด

47/1 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก กม.7 ตำบลบึงยี่โถ
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 
โทรศัพท์ : +66 (0) 2834 7000 
โทรสาร : +66 (0) 2834 7021 
View Map

บริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด

63 หมู่ 9 ถนนบางขนาก-บ้านสร้าง ตำบลบางแตน
อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 
โทรศัพท์ : +66 (037) 415 100 
โทรสาร : +66 (037) 415 120 
View Map

บริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จำกัด

55 หมู่ 3 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลสามบัณฑิต
อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210  
โทรศัพท์ : +66 (035) 334 100 
โทรสาร : +66 (035) 334 149 
View Map

บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด

155/111 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี 
ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี 70120 
 
โทรศัพท์ : +66 (032) 925 560 
โทรสาร : +66 (032) 925 589 
View Map

บริษัท บีจีซี กล๊าส โซลูชั่น จำกัด

111 หมู่ 19 ถนน 208 (ขอนแก่น-มหาสารคาม) ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260
โทรศัพท์: +66 (043) 349 900
โทรสาร: +66 (043) 349 904
View Map

บรรจุภัณฑ์อื่นๆ

บริษัท บีจีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด

47/1 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก กม.7 ตำบลบึงยี่โถ
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 
โทรศัพท์ : +66 (0) 2834 7000 
โทรสาร : +66 (0) 2834 7021 
View Map

สำนักงานสาขาอยุธยา

48 หมู่ 4 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลอุทัย 
อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ : +66 (035) 334 300 
โทรสาร : +66 (035) 334 348
View Map

สำนักงานสาขาอยุธยา 2

689 หมู่ 4 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ : +66 (0) 2648 6100 
โทรสาร : +66 (0) 2648 6198  
View Map

สำนักงานสาขานวนคร

101/58 หมู่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 
โทรศัพท์ :  +66 (0) 2529 0075-8
โทรสาร :  +66 (0) 2529 0079 
View Map

บริษัท บีจี โฟลต กล๊าส จำกัด

สำนักงานใหญ่

47/1 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก กม.7 ตำบลบึงยี่โถ
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ :+66 (0) 2834 7000
โทรสาร :+66 (0) 2834 7021
View Map

สำนักงานสาขา

ชั้น 38 อาคาร สิงห์ คอมเพล็กซ์ เลขที่ 1788 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วงขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ :+66 (0) 2855 8900
โทรสาร : +66 (0) 2855 8991
View Map

บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด

สำนักงานใหญ่

47/1 หมู่ 2 ถนนรังสิต – นครนายก กม.7 ตำบลบึงยี่โถ
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130  
โทรศัพท์ : +66 (0) 2834 7000 
โทรสาร : +66 (0) 2834 7021 
View Map

สำนักงานสาขา

ชั้น 38 อาคาร สิงห์ คอมเพล็กซ์ เลขที่ 1788 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ : +66 (0) 2855 8900 
โทรสาร : +66 (0) 2855 8991 
View Map

บริษัท บีจี สปอร์ตส์ จำกัด

47/1 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก กม.7 ตำบลบึงยี่โถ
อำเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี 12130 
โทรศัพท์ : +66 (0) 2834 7000 
โทรสาร : +66 (0) 2834 7021  
View Map

สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด

47/1 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก กม.7 ตำบลบึงยี่โถ 
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 
โทรศัพท์ : +66 (0) 2834 7000
โทรสาร : +66 (0) 2834 7021
View Map

เดอะ แรบบิตส์ บาร์ แอนด์ เรสเตอรองท์

47/1 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก กม.7 ตำบลบึงยี่โถ 
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 
โทรศัพท์ : +66 (0) 2990 8828 
 
View Map

วิชชิ่งทรี ขอนแก่น รีสอร์ท

114/1 หมู่ 5 ตำบลท่าพระ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260
โทรศัพท์ : +66 (043) 209 333
โทรสาร : +66 (043) 209 346  
View Map