Banner

ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง

บีจีเอฟ (BGF) หรือบริษัท บีจี โฟลต กล๊าส จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2557 ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง อาทิ กระจก อะลูมิเนียม อุปกรณ์ติดกระจก กลอนประตูอัตโนมัติ หน้าต่างสำเร็จรูป เป็นต้น นอกจากนี้ บีจีเอฟยังมีโรงงานผลิตอะลูมิเนียม ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐม มีกำลังการผลิต 2,000 ตันต่อวัน และโรงงานผลิตกระจกอันทันสมัย ตั้งอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี มีกำลังการผลิต 600 ตันต่อวัน โดยได้รับความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลก Glas Trösch Holding AG ผู้ผลิตกระจกรายใหญ่ จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ช่วยควบคุมกระบวนการผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ ลูกค้าจึงมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล

เข้าสู่เว็บไซต์ BGF