Banner

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ครบวงจร

บีจีซี (BGC) หรือ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ครบวงจร อาทิ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก ฝาพลาสติก ลังพลาสติก กล่องกระดาษลูกฟูก และฉลากฟิล์ม เป็นต้น ด้วยคุณภาพและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันบีจีซีมีฐานการผลิต ดังนี้
 

บรรจุภัณฑ์แก้ว

โรงงาน กำลังการผลิต
(ตันต่อวัน)
จำนวนเตาหลอม ไลน์การผลิต
บริษัท ปทุมธานีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด 560 3 9
บริษัท บีจีซี กล๊าส โซลูชั่น จำกัด 735 2 5
บริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด 180 1 2
บริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จำกัด 1,620 4 14
บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด 400 1 5
รวม 3,495 11 35


 

บรรจุภัณฑ์อื่นๆ

สาขา ผลิตภัณฑ์ กำลังการผลิต
ชิ้น/ปี
อยุธยา 1 ฝาพลาสติก 1,400 ล้าน
  ขวดพลาสติก 30 ล้าน
  หลอดพรีฟอร์ม 460 ล้าน
  ลังพลาสติก 8 แสน
อยุธยา 2 ฉลากฟิล์ม 6,000 ล้าน
นวนคร กล่องกระดาษลูกฟูก 219 ล้าน
เข้าสู่เว็บไซต์ BGC