PLEASE ROTATE YOUR DEVICE

We support landscape mode.

Sample

“บีจี” ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัย “น้ำท่วม” 15 จังหวัด

“บีจี” ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัย “น้ำท่วม” 15 จังหวัด

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BG กล่าวว่า จากอิทธิพลของพายุโนรูส่งผลให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนถึงตุลาคมที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั่วประเทศประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น โดย BG และบริษัทในเครือ มีความห่วงใยประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมยื่นมือช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ภายใต้โครงการ Helping Hands For Thai ด้วยเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นวงกว้างถนนหลายสายถูกตัดขาด การเข้าถึงอาหารและของอุปโภคบริโภคเป็นเรื่องยาก บีจีจึงเร่งหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม โดยตัวแทนพนักงานร่วมแรงร่วมใจลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน 30 อำเภอ 15 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี, นครนายก, นครปฐม, พระนครศรีอยุธยา, ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี, ราชบุรี, ขอนแก่น, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, ยโสธร, อุบลราชธานี, หนองบัวลำภู และมหาสารคาม ผ่านการส่งมอบของอุปโภคบริโภค ประกอบไปด้วย น้ำดื่ม นม อาหารแห้ง และเครื่องนุ่งห่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน รวมกว่า 10,000 ชุด นอกจากนี้ บีจียังส่งต่อกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครของกลุ่มเส้นด้ายที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชน โดยมอบน้ำดื่ม จำนวน 2,640 ขวด เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน รวมถึงนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ทั่วประเทศที่ผ่านมาบีจี และบริษัทในเครือร่วมเคียงข้างคนไทยเพื่อผ่านพ้นทุกวิกฤต ในโครงการ Helping Hands For Thai โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของสังคม ตลอดจนสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างรอบด้าน เพื่อให้สังคมเดินหน้าต่อไปอย่างเข้มแข็ง

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BG กล่าวว่า จากอิทธิพลของพายุโนรูส่งผลให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนถึงตุลาคมที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั่วประเทศประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น โดย BG และบริษัทในเครือ มีความห่วงใยประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมยื่นมือช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ภายใต้โครงการ Helping Hands For Thai ด้วยเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นวงกว้างถนนหลายสายถูกตัดขาด การเข้าถึงอาหารและของอุปโภคบริโภคเป็นเรื่องยาก บีจีจึงเร่งหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม โดยตัวแทนพนักงานร่วมแรงร่วมใจลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน 30 อำเภอ 15 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี, นครนายก, นครปฐม, พระนครศรีอยุธยา, ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี, ราชบุรี, ขอนแก่น, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, ยโสธร, อุบลราชธานี, หนองบัวลำภู และมหาสารคาม ผ่านการส่งมอบของอุปโภคบริโภค ประกอบไปด้วย น้ำดื่ม นม อาหารแห้ง และเครื่องนุ่งห่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน รวมกว่า 10,000 ชุด นอกจากนี้ บีจียังส่งต่อกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครของกลุ่มเส้นด้ายที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชน โดยมอบน้ำดื่ม จำนวน 2,640 ขวด เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน รวมถึงนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ทั่วประเทศที่ผ่านมาบีจี และบริษัทในเครือร่วมเคียงข้างคนไทยเพื่อผ่านพ้นทุกวิกฤต ในโครงการ Helping Hands For Thai โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของสังคม ตลอดจนสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างรอบด้าน เพื่อให้สังคมเดินหน้าต่อไปอย่างเข้มแข็ง


Other News ข่าวสารอื่นๆ

News ข่าวประชาสัมพันธ์
บีจี ส่งสุข มอบรอยยิ้มรับปีใหม่ให้คนพิการ จ.ปทุมธานี
บีจี ส่งสุข มอบรอยยิ้มรับปีใหม่ให้คนพิการ จ.ปทุมธานี
9 January 2023 9 มกราคม 2566

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ บีจี (BG) และบริษัทในเครือ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนความหลากหลาย ยอมรับความแตกต่างของบุคคล พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมแห่งโอกาส เพื่อให้คนพิการได้แสดงศักยภาพความสามารถ และเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในสังคม ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2565 จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ผ่านการสนับสนุนของขวัญและของรางวัล อาทิ จักรยาน เสื้อกีฬา เสื้อโปโล เป็นต้น รวมถึงเครื่องดื่มสำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานฯ โดยมี นางสาวศศิธร ซื้อค้า ผู้จัดการส่วนธุรการและกิจกรรมบริการ บริษัท ปทุมธานีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทฯ ส่งมอบให้แก่ คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ บีจี (BG) และบริษัทในเครือ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนความหลากหลาย ยอมรับความแตกต่างของบุคคล พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมแห่งโอกาส เพื่อให้คนพิการได้แสดงศักยภาพความสามารถ และเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในสังคม ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2565 จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ผ่านการสนับสนุนของขวัญและของรางวัล อาทิ จักรยาน เสื้อกีฬา เสื้อโปโล เป็นต้น รวมถึงเครื่องดื่มสำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานฯ โดยมี นางสาวศศิธร ซื้อค้า ผู้จัดการส่วนธุรการและกิจกรรมบริการ บริษัท ปทุมธานีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทฯ ส่งมอบให้แก่ คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
News ข่าวประชาสัมพันธ์
บีจี มอบเสื้อให้น้องนักเรียน จ.น่าน สร้างไออุ่นคลายหนาว
บีจี มอบเสื้อให้น้องนักเรียน จ.น่าน สร้างไออุ่นคลายหนาว
29 December 2022 29 ธันวาคม 2565

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ บีจี (BG) และบริษัทในเครือ โดยตัวแทนเครือข่ายอาสาลงพื้นที่มอบเครื่องนุ่งห่มให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐวิทยาคาร ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา โรงเรียนบ้านนาฝ่า ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา และ โรงเรียนบ้านตอง ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม ภายใต้โครงการ Helping Hands For Thai เพื่อช่วยคลายหนาว ร่วมแบ่งปันความอบอุ่นให้แก่น้องๆ ในพื้นที่ห่างไกล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนอย่างรอบด้าน พร้อมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมไทย

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ บีจี (BG) และบริษัทในเครือ โดยตัวแทนเครือข่ายอาสาลงพื้นที่มอบเครื่องนุ่งห่มให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐวิทยาคาร ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา โรงเรียนบ้านนาฝ่า ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา และ โรงเรียนบ้านตอง ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม ภายใต้โครงการ Helping Hands For Thai เพื่อช่วยคลายหนาว ร่วมแบ่งปันความอบอุ่นให้แก่น้องๆ ในพื้นที่ห่างไกล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนอย่างรอบด้าน พร้อมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมไทย

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
News ข่าวประชาสัมพันธ์
บีจีเอฟ จัดกิจกรรมมอบโชคครั้งใหญ่ ส่งความสุขให้ลูกค้าส่งท้ายปี
บีจีเอฟ จัดกิจกรรมมอบโชคครั้งใหญ่ ส่งความสุขให้ลูกค้าส่งท้ายปี
15 December 2022 15 ธันวาคม 2565

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บีจี โฟลต กล๊าส จำกัด หรือ บีจีเอฟ (BGF) ผู้จัดจำหน่ายกระจกและอลูมิเนียมธุรกิจก่อสร้างของคนไทยมาตรฐานสากล ในเครือ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “BGF Smile แจกกระจายท้ายปีมีลุ้น” มอบโชคใหญ่ส่งท้ายปี 2565 ให้ลูกค้ากลุ่มช่างและผู้รับเหมาติดตั้งที่ซื้อกระจกและอลูมิเนียม BGF รวม 115 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 6 แสนบาท โดยมี นางสาวจุฑารัตน์ สุขนิรันดร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการตลาด และทีมผู้บริหารตัวแทนบริษัทฯ และพันธมิตร ร่วมจับรางวัล ณ ร้าน The Rabbits Bar and Restaurant อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี พร้อมถ่ายทอดสดผ่านออนไลน์ช่องทาง Facebook : BGF - กระจก อลูมิเนียม ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมที่มอบความสุขส่งท้ายปี และเป็นการแสดงความขอบคุณแก่ลูกค้าที่ให้การสนับสนุน BGF ด้วยดีตลอดทั้งปี

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บีจี โฟลต กล๊าส จำกัด หรือ บีจีเอฟ (BGF) ผู้จัดจำหน่ายกระจกและอลูมิเนียมธุรกิจก่อสร้างของคนไทยมาตรฐานสากล ในเครือ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “BGF Smile แจกกระจายท้ายปีมีลุ้น” มอบโชคใหญ่ส่งท้ายปี 2565 ให้ลูกค้ากลุ่มช่างและผู้รับเหมาติดตั้งที่ซื้อกระจกและอลูมิเนียม BGF รวม 115 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 6 แสนบาท โดยมี นางสาวจุฑารัตน์ สุขนิรันดร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการตลาด และทีมผู้บริหารตัวแทนบริษัทฯ และพันธมิตร ร่วมจับรางวัล ณ ร้าน The Rabbits Bar and Restaurant อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี พร้อมถ่ายทอดสดผ่านออนไลน์ช่องทาง Facebook : BGF - กระจก อลูมิเนียม ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมที่มอบความสุขส่งท้ายปี และเป็นการแสดงความขอบคุณแก่ลูกค้าที่ให้การสนับสนุน BGF ด้วยดีตลอดทั้งปี

READ MORE อ่านเพิ่มเติม